Bestmann Green System Ingenieurbiologie und Vegetationstechnik Bestmann Green System | International

Bgs International • IBEG - International BioEngineering Group

Dansk - Flere oplysninger

<<< tilbage til BGS International

Begrünte schwimmende Systeme zur

Biologiske og økologiske løsninger til vådområder
Bølger og strømme langs kanaler og åbredder kan have en effekt med vandstigning og ødelæggelser, såfremt der ikke er installeret et system med erosionskontrol. For at befolkningen kan opleve fordelene ved en kunstig indgriben i den naturlige økologi, må denne indgriben nøje overvejes med hensyn til naturens beskyttelse og genskabelse. Mere end nogensinde må vi i dag kombinere befolkningens ønsker og behov med de ressourcer, der er nødvendige for at vedligeholde vore naturskabte værdier.

Fornuftige procedurer og omhyggelig behandling af vores økologiske værdier skal ses som en naturlig del af vor adfærd. Det er et essentielt forlangende, at verden forbliver "levende" og aktivt for vore efterkommere.

Begrünte schwimmende Systeme zur

Brugen af "Living Engineering Biology" frembringer konstruktionsmetoder, der er afstemt med de økologiske behov. Sådanne metoder kan ikke altid erstatte klare ingeniørløsninger, men de kan i mange sammenhænge komme meget tæt på naturens udvikling.

Vores virksomhed har lige fra dets første færd helliget sig dette område. Vi er sikre på, at passende løsninger til miljøforskeren og ingeniøren kan blive fundet, når vores (faglige) viden og ekspertise anvendes.

 

Begrünte schwimmende Systeme zur

Sikring af en svækket/undergravet bred
På steder med begrænset plads, må de valgte materialer være kompakte og i stand til at modstå de forventede hydrauliske kræfter, samtidig med at der gives planterne mulighed for fortsat vækst. Pregrown Fibre Rolls™ fastgjort dybt i underjorden vil beskytte det nederste af skråningens kant og holde på det fyldte materiale. I tilfælde med dybere undergravninger tilbyder Rock Rolls™ en mere stabil grund for Pregrown Fibre Rolls™

 

 

Begrünte schwimmende Systeme zur

Genopbygning af søbredder
Bølger skabt af skibsfart og vind er ofte årsag til stejle eroderede bredder. En god mængde planter af naturlige "vådområds-vegetation" kan modstå en rimelig bølgemodstand. Mange sorter er i stand til at modstå bølgeenergien gennem planternes naturlige elasticitet. En bølgebryder af Pregrown Fibre Rolls™ og i svære tilfælde Rock Rolls™ beroliger vandet og hjælper til med at holde på de underliggende lag og støtter grobunden.

Kun en kraftig vegetation er i stand til at spredes. Pregrown Plant Pallets™ kan modstå bølgebevægelse og beskytte rødder og jordstængler selv på udsatte steder.

Begrünte schwimmende Systeme zur

Erosionskontrol med staudebede og vedplanter
I turbulente floder, åer og søer kan erosionens kræfter skylle jord, planter og frø væk. Her kan erosionskontrol med stauder og vedplanter anvendes mod den vildtvoksende vegetation. Ved såvel miljømæssige som æstetiske løsninger bruges fibermoduler plantet med træagtige sorter eller nyudviklede plantesorter. Pregrown Plant Pallets™ og Plant Carpets™ er levende biologisknedbrydelige filtre, som opsamler og holder på bundfald/slam. Tæt plantet og fuldstændig tilgroet udvikler de sig til et blomstrende vådeland.

 

<<< tilbage til BGS International