Bgs International • IBEG - International BioEngineering Group

Nederlands - Meer informatie

 

<<< Terug naar BGS International

Begrünte schwimmende Systeme zur

Groene oeversystemen
Het effect van golfslag en stroming op oevers kan in sommige gevallen resulteren in erosie, tenzij men een erosiewerende bescherming heeft aangebracht.
Erosiewerende beschermingen zijn er in vele soorten. Om tot de keuze van een juiste bescherming te komen zijn er een aantal aspecten die van belang kunnen zijn.
De primaire taak is de bescherming van de oever; ofwel het tegengaan of vermijden van erosie.
Het tweede aspect behandelt de functionaliteit van het te beschermen deel. Dient het landschap een recreatief - of een natuurlijk doel? Of een combinatie van beiden?

Begrünte schwimmende Systeme zur

Groene oeversystemen bieden in de meeste gevallen niet dezelfde bescherming als een steen-, een beton- of een asfaltbekleding. Toch kunnen zij zorgen voor een zeer deugdelijke bescherming waarbij het begrip "groen" zorgt voor een natuurlijke oplossing.
Wortels van diverse oeverplanten, waaronder riet, gele lis, diverse zegges en diverse biezen hebben als erosiewering hun diensten meer dan eens bewezen.
Ons bedrijf heeft zich toegewijd aan deze toepassing. Wij zijn ervan overtuigd dat onze ervaring als bioloog en ingenieur in bijna alle gevallen leidt tot een "groene" oplossing tegen erosie.

Begrünte schwimmende Systeme zur

Erosiewering van een afgekalfde oever
Bij afgekalfde oevers is de keuze van bescherming onderhevig aan beperkingen. Meestal is de werkruimte in dit geval beperkt maar de bescherming uiterst noodzakelijk om verzakking van de oever tegen te gaan.
voorbeplante Georol ® biedt in dit geval een natuurlijke oplossing waarbij de teen van de oever wordt beschermd. Het plantgoed krijgt in dit geval de kans zich verder te ontwikkelen en uit te breiden.
De In dieper water bieden steenrollen een uitstekende basis voor de voorbeplante Georol ®.

Begrünte schwimmende Systeme zur

Herstel van meer- of dijkoevers
Golfslag veroorzaakt door (plezier-) vaart en wind zijn vaak de oorzaak van afkalving. Een goede vegetatie van oeverplanten kan golfslag weerstaan vaart en wind zijn vaak de oorzaak van afkalving. Een goede vegetatie van oeverplanten kan golfslag weerstaan. Veel oeverplanten kunnen golfslag tot een minimum reduceren door de elasticiteit van stam en blad.
Een golfbreker van voorbeplante Georol ®, of steenrol in zwaardere toepassingen, zorgt voor een beter leefmilieu voor oeverplanten. Hierdoor wordt natuurlijke spreiding en voortplanting mogelijk gemaakt.
Desalniettemin zullen alleen de sterkste planten zich verspreiden en uitbreiden. De voorbeplante Geomat ® kan als taludbescherming of -verfraaiing eentonigheid doorbreken. Behalve op een talud kan deze in een plasberm achter de Georol ® of steenrol worden geïnstalleerd, simpelweg met een aantal houten piketten.

Begrünte schwimmende Systeme zur

Taludbescherming
Door stroming worden zand, planten en zaden van het talud gespoeld, waardoor vegetatie zich niet op natuurlijke wijze zal kunnen verspreiden of uitbreiden.
Zowel een ethische als biologische oplossing kan worden geboden door het gebruik van de Geomat ®.
De Geomat ® is 100 % biologisch afbreekbaar. De Geomat ® kan met een verscheidenheid aan planten worden voorbeplant en fungeert als zandfilter op een talud. Nadat de kokosmat biologisch is afgebroken (6-8 jaar) heeft de vegetatie zich volledig kunnen uitbreiden opdat het plantgoed de filterfunctie overneemt.

 

<<< Terug naar BGS International