Bgs International • IBEG - International BioEngineering Group

Norge - mer informasjon

 

<<< tilbake til BGS International

BesTec

ARMAFLOR®-VANNVEGETASJON
PREFABRIKERT VEGETASJON i strandmatter, strandruller og stor og liten pluggplante BGS Rollsods og Planted fibre roles er prefabrikert vannvegetasjon som direkte gir en ferdig vegetasjonsflate og kan etableres i tøffe miljøer. Våre Gallon-plugs og Multi-plug-planter gir store muligheter til å skape artsrike og vakre vannmiljøer.

VEKSTER I TEKNISK TJENESTE Med hjelp av vannvegetasjon kan man løse tekniske problemer som naturen selv løser dem. For eksempel så renser plantene vannet og tilfører oksygen som igjen minsker risikoen for algeblomstring. Plantene er også godt egnet for å forhindre erosjon av strender. I tillegg blir det vakkert.

 

For elver, bekker og strandbredder

 

We hjelper deg også med vegetationsteknisk rådgivning ved ulike typer av vannbyggeprosjekter.
Hos oss finner du også damduk og annet materiell for dambygging.

BesTec

ARMAFLOR® Roll-Sods (Strandmatte)
Roll-Sods er en tett og sterk madrass av kokosfiber som forkultiveres med ulike strand- og vannplanter. Mattene inneholder ingen jord og plantene vokser direkte i kokosfiberen. Roll-Sods er godt gjennomrotet når de leveres som gjør at de raskt vokser fast i det nye underlaget. Etableringen blir derfor sikker og enkel selv i partier som for eksempel er påvirket av veier eller rennende vann.

 

ARMAFLOR® PLANTED Fibre Roll (Strandruller)
Planted Fibre Rolls er en tett sammenvevd rull av kokosfiber som forkultiveres med ulike strand- og vannplanter. Plantene vokser direkte i kokosfiberen i PP-Net og er godt gjennomrotet ved levering.

 

BesTec

URTEPLUGGPLANTE
BGS har et stort utvalg av urtepluggplanter for ulike vannmiljøer. Aller arter er produsert fra nordisk frø eller fra stiklinger av morplanter som har vist god avlingssikkerhet i Nordeuropa.

BesTec

ARMAFLOR® -Gallon-Plugs (Maxi-Plugg)
Planten er dyrket i kokosfiber som gjør at det ikke finnes noe jord som kan spyles bort ved planting. Planten er større enn vanlige planter (15 x 15 cm) som gjør at den kan plantes i mer utsatte miljøer. Den kan for eksempel plantes direkte i grovt materiell som pukk Gullon-Plug Planten.

Begrünte schwimmende Systeme zur

VEKSTER FOR VANN OG STRENDER
Å bruke planter for å løse problemer i forbindelse med bygging ved vann, er godt kjent fra hvordan naturen selv løser problemer. Bevisst bruk av planter som byggemateriale i konstruksjoner kalles ingeniørbiologi. Grunntanken i ingeniørbiologi er å løse tekniske problemer og samtidig sikre en god estetisk løsning. Det ferdige resultatet skal se mest mulig naturlig ut. I denne forbindelsen benyttes hovedsaklig organisk materiale som hjelpemiddel for plantenes etablering.

BesTec

PREFABRIKERT STRANDVEGETASJON
Erosjonsskadede bredder ved elver, sjøer og dammer er vanlige i mange sammenhenger. En vakker turvei ved stranden med erosjonsskader er et sørgelig syn, og det koster å sette inn tiltak. Vi kan nå tilby en økonomisk, teknisk og økologisk interessant løsning: prefabrikert strandvegetasjon med ferdig etablerte strand/vannplanter i matter og ruller av kokosfiber. Armaflor® Preplanted fibre rolls og Armaflor® Roll Sods brukes på ulike måter ved oppbygging av en ny erosjonssikker strandlinje, elvebredd og lignende. Produktene brukes hver for seg eller sammen, alt etter forhold som bølgehøyde og strømninger. Vi har planter i følgende former:

  • Armaflor® Multiplugs (Pluggplanten) av ville urter (for vann, strand og våtmark)
  • Armaflor® Gallon-plugs (Maxiplugg store pluggplanter dyrket i kokosfiber
  • Armaflor® Preplanted fibre rolls prefabrikert vegetasjon i kokosfiber, Lengde 3m 200g, (Strandruller) dia. 30 cm (OS 40/50cm)
  • Armaflor® Roll Sods (Strandmatter) prefabrikert vegetasjon i kokosfiber. 1 x 5 m og 1 x 1 m, Tykkelse: 2-4cm
Begrünte schwimmende Systeme zur

URTEAKTIGE ARMAFLOR® PLUGGPLANTER
Plantene gir sikker etablering selv om de oversvømmes etter planting. Kan brukes i mindre dammer både på land og i sumpsonen. I rennende vann eller på strender med bølger høyere enn 5 cm bør Gallon-plug eller Armaflor® Preplanted fibre rolls/Roll Sods benyttes. Urteaktig plugg kan lett plantes i erosjonsbeskyttede kokosnett og PP-nett, syntetisk forsterkelsesnett (Preplanted fibre rolls) eller andre kokosprodukter.

 

ARMAFLOR® Gallon-plugs (Maxiplugg)
Gallon-plugs er arter av sump – og vannplanter, dyrket i kokosfiber (15x15 cm). Dette gir unike muligheter til å plante på vanskelige områder, for eksempel i rennende vann eller strandskråninger med pukk eller lignende. Plantene klemmes inn mellom steinene, eller man tar bort stein, setter planten på plass og legger steinen tilbake. Kombinasjonen fiber, røtter og stein holder planten effektivt på plass, også ved bølger på en meter. Bør ikke plantes over normal vannstandslinje. To – tre planter pr. løpemeter strand og strandlinje/elvebredd vil være nesten dekket av planter etter 2 år. Plantene har svært lav vekt og er ved leveranse pakket i plastsekker i kartonger.

 

ARMAFLOR® Preplanted fibre rolls (Strandruller)

ARMAFLOR® Preplanted fibre rolls (Strandruller)
Preplanted fibre rolls er ruller av kokosfiber i PP-nett som plantes i ulike kombinasjoner. De er først og fremst utviklet for å kunne bygge opp nye, erosjonssikre strender. De tåler bølger opptil 70 cm og vannstrømning på 3 m /sek. Passer også for pryddammer. Legges da løst i sumpsonen.

Lengde: 2,2 og 3 m diameter: 0,2/0,3/0,4 og 0,5 m
Forankres/festes med forankringsfester.

 

ARMAFLOR® Roll-Sods (Strandmatter)
Roll-Sods er en kokosmadrass som førkultiveres med ulike strand-og vannplanter. Mattene er gjennomrotet ved levering og gror raskt fast i underlaget på den nye vokseplassen. I forbindelse med erosjonssikring har strandmatten stor verdi. Den tåler for eksempel 50 cm høye bølger og rennende vann, ca. 1,5 m/sek. Til pryddammer har det stor verdi at vegetasjonen er ferdig utvokst på forhånd.

Lengde: 5 x 1 m eller 0,5 x 5 m Armaflor® Roll-Sods leveres i ruller på pall.
Forankres med forankringsfester.

 

BesTec

BESTEX® KOKOSMAT
Kokosmatte er en effektiv måte å hindre erosjon på i utsatte skråninger. Finessen med kokosnett er at det er vevd, noe som gjør det mulig å plante pluggplanter med planterør etter utlegging av nettet. Kan brukes i "tørre" skråninger, og i skråninger ved vann.

VG25 Kokosnett 400 gr/m2 For svakt belastede skråninger
VG17 Kokosnett 700 gr/m2 For kraftig erosjonssikring i skråninger
VG20 Kokosnett 900 gr/m2 For strender med lav belastning
ESM-K/350 Kokosmat i PP-nett 350gr/m² for stabile filter, 100% kokosfiber med PP-nett
ESM-K/350 Kokosmat i PP-nett 700gr/m² for stabile filter, 100% kokosfiber med PP-nett
SM3 Kokosmat i PP-nett i Seed, 550g/m² med kokos/strå og frø


BesTec

BESTMANN GREEN-SYSTEMS® PRODUKTER:
Som regel må/bør en bruke en kombinasjon av de ulike produktene for å få best resultat.
En elvebredd, sterkt utsatt for erosjon, kan se ut som på eksempel ved siden av. En ingeniørbiologisk løsning kontra en tradisjonell pukk eller kultløsning.

 

<<< tilbake til BGS International